Neden Bu Metod?

Kur’an’da sık tekrarlanan kelimelerin ve ifade kalıplarının öğretilmesi üzerine odaklanılmıştır. Teknik anlamda dil öğretimi ile özellikle dilbilgisi kuralları (gramer) ile sınırlı kalınmamıştır.

Klasik veya modern Arapça dilinin öğretilmesi amaçlanmamıştır. Bu bakımdan bazı hususlar daha pratik yollarla açıklanmıştır. Maksadımız bakımından önemli olmadığı düşünülen konular ya çok kısa geçilmiş veya kitaba hiç dahil edilmemiştir. Dilbilgisi kuralları da sadece Kur’an’da geçtiği kadarı ile ele alınmıştır.

Derslerde aşırı detaylara girilerek öğrenciler kurallar içerisine boğulmamıştır. Ayrıca kural ezberleri ile kısa süre sonra unutacağı bilgi yüküne girilmemiştir. Kullanılan bütün örnek metinler Kur’an-ı Kerim’den alınmıştır. İlk dersten itibaren örnek Kur’an Metni çözümlerine girilmiş, pratik dilbilgisi metin çalışmaları içerisine serpiştirilerek öğrenciye verilmiştir.

Ders Tekniği

Her şeyden önce, eğitim sistemimizin insanların kafasına yerleştirdiği olumsuz fikirleri atmamız lazım. Bir şeyi kırk-elli kere tekrar etmeden hiçbir şey öğrenilmez mantığı yanlıştır. İnsanlar isterse istediği şeyi bir kere de bile öğrenir. Çocuklar bilgisayar oyunlarını en ince teferruatına kadar hiçbir eğitim almadan öğreniyor. Aynı çocuklar bakkal hesabı yapmayı öğrenemiyor. Bunun iki sebebi var.

Birincisi; bilgisayar oyununu seviyorlar, bakkal hesabını sevmiyorlar. İkincisi; okullardaki eğitim tekniği yukarıda bahsettiğim gibi bir yanlışa temele sahip. Sonuç olarak, Kur’an Arapçası öğreniminde başarılı olmak için önce bunu gerçekten istememiz ve bunun gereği olan çalışmaları yapmaya azimli olmamız lazım. Diğer taraftan, ülkemizde verilen dil eğitimlerinin son derecede başarısız olduğu açık bir gerçektir. Bu husus Arapça için olduğu kadar, çok daha fazla imkanlarla yapılan İngilizce eğitimi için de geçerlidir.

İnsanlar senelerce kursa gidiyor, ama sonuçta iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Buna karşılık Almanya’ya Fransa’ya vs giden okuma yazması bile tam olmayan insanlar, hiç kursa gitmeden, altı ay sonra o memleketin lisanını gayet güzel konuşuyor. Aynı şekilde, zeka yaşı sıfır olan bebekler iki sene içinde hiçbir eğitimden geçmeden ana dilini konuşmaya başlıyor. Bütün bunların sebebi yanlış eğitim teknikleridir. İngilizce kursları zaten talebelerinin dil öğrenmesini önemsemiyor. Arapça için durum farklı olabilir. Allah rızası için Arapça eğitimi yapan yerler de var. Ancak, iyi niyet yeterli olmuyor.

Bizim metodumuz, tabii dil öğrenme usulüne bağlı kalarak geliştirilmiş bir metottur. Bu metodu takip eden hiç Arapça bilmeyen insanların 3 ila 6 ay içinde Kur’an-ı Kerim’i orta derecede anlayacak seviyeye geldiği, 1 yıl sonunda okuduğu ayetlerin meallerini verebildiği tecrübe edilmiş bir husustur.